Петък, 14 Юни 2024 г.

В Главиница наградиха участниците в конкурс на тема "С добро по Великден"

По повод предстоящите великденски празници Община Главиница и Местна комисия за противообществени прояви на малолетните и непълнолетните при община Главиница наградиха деца и ученици от Средно училище "Васил Левски" гр. Главиница, Обединено училище "Иван Вазов" с. Зафирово и ДГ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Главиница.

На класиралите се участници Неждет Джевдет- Кмет на Община Главиница връчи грамоти и предметни награди, благодари за участието им в конкурса.
Класирането беше по категории: Първа група – Детска градина; Втора група - 1- 4 клас; Трета група - 5-7 клас; Четвърта група - 8-12 клас.

Класирани са:

Първа възрастова група:

I място- Арда Нурхан при ИГ "Шарено петле" гр. Главиница, ДГ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Главиница
II място- Йозлем Юдаим при ИГ "Слънчице" с. Зафирово, ДГ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Главиница
III място –Гьокчер Гюрхан при ИГ "Кокиче" с. Зебил,ДГ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Главиница

Втора възрастова група:

I място- Ефе Али при СУ "Васил Левски" гр. Главиница
II място-Реван Невзат при СУ "Васил Левски" гр. Главиница
III място-Гюлин Росенова ОбУ "Иван Вазов" с. Зафирово

Трета възрастова група:

I място- Умут Йозгюр при СУ "Васил Левски" гр. Главиница
II място- Мелис Синан при СУ "Васил Левски" гр. Главиница
III място- Мюкерем Валева при ОбУ "Иван Вазов" с. Зафирово

Четвърта възрастова група:

Николай Добрев- Участие и отлично представяне при СУ "Васил Левски" гр. Главиница

Facebook коментари