Четвъртък, 18 Юли 2024 г.

Превантивен Информационен Център Силистра учи децата на отговорно вземане на решения

Превантивен Информационен Център Силистра проведе четвърто занятие по програма "Кодово име живот" с учениците от 6 "в" клас в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Силистра. Темата на занятието бе "Взимане на решения".

Целта на занятието е да се насърчи отговорното вземане на решения сред децата. Чрез интерактивни игри и упражнения учениците се запознаха с факторите, които могат да повлияят на техните решения, както и с последиците от тях.

В хода на занятието децата:

• Обсъдиха различни ситуации, в които се налага да вземат решения.
• Разпознаха различните видове решения, които могат да се вземат.
• Научиха как да преценяват последиците от решенията си.
• Развиха умения за работа в екип и за вземане на колективни решения.

Упражнението, в което учениците участваха, им помогна да осъзнаят важността на сътрудничеството, доверието и емоциите при вземане на решения.

Превантивен Информационен Център Силистра е благодарен на ръководството на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" за възможността да проведе това занятие с учениците.

Центърът ще продължи да работи за превенция на употребата на наркотични вещества сред децата и младите хора.

Facebook коментари