Четвъртък, 18 Юли 2024 г.

Педагози от област Силистра се запознаха с дислексията и други обучителни трудности

В периода 17-25.04.2024г. в гр. Силистра Ерол Мехмед – логопед и Небахат Мехмед – ресурсен учител към РЦПППО гр. Силистра, проведоха обучение на тема "Специфични обучителни трудности и нарушения в детска възраст".

В обучението, се включиха педагогически специалисти от различни институции от област Силистра.

Участниците се запознаха със специфичните обучителни трудности и нарушения в детска възраст - Дисграфия, дислексия, дискалкулия и диспраксия и най-срещаните симптоми при обучителните трудности.

Източник: Регионален център Рцпппо Силистра

Facebook коментари