Неделя, 16 Юни 2024 г.

Общинският съвет в Силистра променя датата на своето редовно заседание

Поради връщане на Решение № 222 по Протокол № 9 от 28.03.2024 година, касаещо ДЗ с вх. № 514: "Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Силистра, за неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация." на Областния управител на област Силистра - Минчо Йорданов, председателят на Общинския съвет Силистра променя датата на обявеното редовно заседание Покана № 10, както следва:

Вместо: 25.04.2024 г. - 9.30 ч.

Нова дата: 24.04.2024 г. - 9,30 ч.


Място на провеждане: Заседателна зала на Община Силистра.

Facebook коментари