Събота, 15 Юни 2024 г.

В Силистра отбелязаха 130 години от смъртта на Сава Доброплодни

По инициатива на Народно читалище "Доростол-1870" днес бяха поднесени венци и цветя пред паметника на видния български възрожденски, просветен и културен деец Сава Хаджиилиев – Доброплодни.

Своето уважение и почит поднесоха г-н Стилиян Стойчев – зам.-кмет "Хуманитарни дейности", г-жа Цветана Игнатова – директор на дирекция "Хуманитарни дейности", г-жа Златина Станева – директор на Драматично куклен театър Силистра, г-жа Маргарита Любомирова – председател на Народно читалище "Доростол-1870", представители на Регионална библиотека "Партений Павлович", на отдел "Култура" и членове на читалището.

Г-жа Наталия Минчева от Регионален исторически музей Силистра представи пред присъстващите историята на възрожденеца.

През 1870 г. Сава Доброплодни е поканен за учител в Силистра. В града учителства две години и извършва големи преобразувания в двете училища – мъжко и девическо, премахва старите учебници и въвежда нови. Доброплодни е главен учител в класното училище, певец в църквата, открива първото неделно училище и първото женско дружество в града. Непрекъснато провежда конференции с учителите от селата, ревизира ги и им дава указания. На 22 юли 1870 г. Сава Доброплодни свиква градско събрание, с цел да се вземе решение за създаване на читалище. След прочувствената му реч за значението на читалищата и на женските дружества за напредъка на един народ, многолюдното събрание единодушно взема решение в Силистра да се създаде читалище и за целта веднага се събират 7 хил. гроша. Първото българско читалище в Силистра – "Надежда", чиито правоприемник е НЧ "Доростол-1870",е учредено на 1 септ. 1870 г. Към него е създадена и първата библиотека в града, на която днес е правоприемник Регионална библиотека "Партений Павлович". Предприемат се първите опити за театрални изяви. През есента на 1870 г. Сава Доброплодни подготвя и представя в читалището своята комедия "Михал" и драмата "Многострадалната Геновева".

Така той става родоначалник и на театралното дело в Силистра. Сава Доброплодни взима дейно участие в борбата на силистренци за църковно освобождение. През 1871 г. е излъчен за делегат на Силистренската епархия за Народния църковен събор в Цариград, за избиране на екзарх и членове на екзархийския съвет.

Facebook коментари