Понеделник, 27 Май 2024 г.

Психолози обучаваха директори от Силистра как да борят стреса

В периода 16-18 април 2024 г. се проведе междуинституционална квалификация/семинар на директори от областите Добрич и Силистра. В срещата участие взеха над 60 директори, както и представители на Регионалните управления на образованието (РУО).

Темата на срещата бе: "Професионално прегаряне. Техники за овладяване и контрол на професионалния стрес". Водещи на семинара бяха Красимира Райнова и Сашка Атанасова, психолози към Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) – Силистра.

По време на семинара директорите се запознаха с:

• Признаците и симптомите на професионалното прегаряне.
• Факторите, които могат да го причинят.
• Стратегии за справяне с професионалния стрес.
• Техники за релаксация и самоконтрол.

Лекторите акцентираха върху важността на превенцията на професионалното прегаряне. Те подчертаха, че е важно директорите да се грижат за собственото си психично и емоционално здраве, за да могат да бъдат ефикасни ръководители и да подкрепят екипите си.

Участниците в семинара получиха и практическа насока за справяне с професионалния стрес. Те бяха запознати с различни техники за релаксация и самоконтрол, които могат да им помогнат да се справят с напрежението и да се чувстват по-балансирани.

Семинарът бе посрещнат с голям интерес от страна на директорите. Те оцениха високо получените знания и умения, които ще им помогнат да се справят по-ефективно с професионалния стрес и да се грижат за собственото си психично здраве.

Facebook коментари