Четвъртък, 30 Май 2024 г.

Библиотеката в село Бабук – истински храм на знанието

Библиотеката в село Бабук, община Силистра, се превърна в истински храм на знанието, благодарение на усилията на ръководството на НЧ "Дочо Михайлов-1906" и подкрепата на редица институции и организации.

"Библиотеката е много повече от просто сграда", споделя председателят на читалището [Име на председателя]. "Тя е място за срещи, за културни изяви, за неформално образование и самоусъвършенстване."

През последните месеци библиотеката претърпя значителен ремонт и пренареждане на фонда. Създадени са прекрасни условия за четене и работа, които привличат все повече посетители.

"Вярваме, че библиотеката е важен фактор за развитието на селото", казва [Име на председателя]. "Тя ни дава възможност да се докоснем до света на книгите, да се учим и да се развиваме."

Ръководството на НЧ "Дочо Михайлов-1906" изказва своята голяма благодарност на:

• Община Силистра
• Кметство-с. Бабук
• ЗК "Мотор-93"-с. Бабук
• РБ "Партений Павлович"
• Колегите библиотекари от НЧ "Просвета-1906"-с. Професор Иширково и НЧ "Родолюбие-2006"-с. Айдемир

Благодарение на тяхната подкрепа библиотеката в село Бабук се превърна в място, където знанието е на разположение на всички.

Facebook коментари