Понеделник, 22 Юли 2024 г.

Работна среща в Община Главиница: Обсъдени теми за гражданска регистрация, удостоверения и избори

В заседателната зала на Община Главиница се проведе работна среща с участието на Даниела Токушева - ръководител на ТЗ ГРАО - гр. Силистра, кметове на кметства и старши специалисти "АФО".

Основните теми, обсъждани по време на срещата, бяха:

• Гражданска регистрация: Обсъдени бяха актуални въпроси, свързани с процедурите по издаване на лични документи, сключване на брак, регистрация на раждане и смърт, както и други услуги, предоставяни от ГРАО.
• Издаване на различни видове удостоверения: Бяха разгледани различните видове удостоверения, които могат да се издават от ГРАО, както и сроковете и процедурите за тяхното издаване.
• Предстоящи избори за ОНС и ЕИ 2024: Бяха обсъдени дейностите, които трябва да бъдат предприети от кметствата и ГРАО във връзка с подготовката за изборите.

Даниела Токушева подчерта важността на добрата координация между ГРАО, кметствата и старшите специалисти "АФО" за осигуряване на качествени услуги на гражданите.

Кметовете на кметствата изразиха своята готовност за сътрудничество и заявиха, че ще работят за улесняване на гражданите при ползване на услугите на ГРАО.

Срещата се проведе в конструктивна атмосфера и се очаква да допринесе за подобряване на работата на ГРАО и за по-качествено обслужване на гражданите.

Facebook коментари