Понеделник, 27 Май 2024 г.

Адвокатският съвет в Силистра е учреден през 1941 година

Днес, 16 април, честваме Деня на Българската конституция и професионален празник на юристите в България.

На тази дата през 1879 г. е приета Търновската конституция – първата българска конституция, с която се определят символите на държавата – знаме, герб, печат и се полагат основите на местните органи на власт и управление. Търновската конституция е основен закон на България от 1879 дo 1947 г.

Адвокатският съвет в Силистра е учреден по време на нейното действие през 1941 г. като доброволна организация с наименование "Силистренска адвокатска колегия".

Тя съдейства на съдилищата и други правораздавателни органи за изпълнение на законите и спомага тяхното прилагане, за да гарантира правата и свободите на всеки един гражданин.

Фондът на Адвокатски съвет – Силистра е заведен в Държавен архив – Силистра през 1970 г. под № 648.

Снимка: Първия адвокатски съвет на Силистренската адвокатска колегия. 1942 г.

Източник: Държавен архив Силистра

Facebook коментари