Понеделник, 27 Май 2024 г.

Закон и ред в Главиница

Днес, 16.04.2024 г. в гр. Главиница се проведе съвместна среща с Кмета на Община Главиница-Неждет Джевдет, заместник кметове, кметове на кметства, общински съветници, представители на училища, детски градини , и старши специалисти АФО.
Гости на срещата бяха:
- Даниел Костадинов –Началник Районно полицейско управление Тутракан;
- Комисар Деян Манев- Началник отдел Криминална полиция към Областна дирекция МВР Силистра;
- Радостин Върбанов-Началник на сектор Пътна полиция към Областна дирекция МВР Силистра.

На вниманието на участниците се представиха актуален анализ на състоянието и динамиката на оперативната обстановка, обсъди се битовата престъпност, пътнотранспортни произшествия и жертви на домашно насилие.

Даниел Костадинов ни увери, че ще предприеме мерки за сигурността на жителите на Община Главиница, като подсигури гъвкаво работно време на полицаите, за обход и контрол на обществения ред по населените места.

Органите на МВР изказаха своите благодарности към кмета на Община Главиница - Неждет Джевдет, за- ремонта и обзавеждането на Полицейски участък - гр. Главиница, изграденото видеонаблюдение в повечето населени места, закупуване на нов високопроходим автомобил за нуждите на участъка и за всичко останало, с което се подпомага дейността на участъка.

Facebook коментари