Понеделник, 13 Юли 2020 г.

Областната комисия по транспорт гласува промени в разписанията

Областната комисия по транспорт проведе днес (08.11.2011 г.) редовното си заседание. На него бе прието предложението на кмета на община Силистра - за промяна в маршрутното разписание на Автобусна линия Силистра – Бистра, от Областната транспортна схема и бе утвърдено следното маршрутно разписание:
- тръгване от Силистра: 16:00 ч., 16:00 ч.
- тръгване от Бистра: 06:45 ч., 07:00 ч.
Поради отсъствие на вносителя, Областната комисия по транспорт гласува да бъде отложено, за следващото заседание, разглеждането на предложението на кмета на община Дулово – за утвърждаване в Областната транспортна схема на ново маршрутно разписание на линията Силистра-Дулово.
Комисията прие актуализирания списък на автобусните линии от Областната транспортна схема и гласува той да бъде предложен за утвърждаване от областния управител.
Разгледано бе и предложение от Кмета на община Тутракан - за промяна в съществуващо маршрутно разписание на автобусна линия Тутракан – Варна. Линията е от Републиканската транспортна схема, а предлаганите промени са както следва:
- тръгване от гр. Тутракан: 7:15 ч. - пристигане в гр. Варна: 10:56 ч.
- тръгване от гр. Варна: 14:35 ч. – пристигане в гр. Тутракан: 18:08 ч.
Зам. областния управител Денка Михайлова, която е председател на Комисията, уведоми присъстващите, че предложението за промени в разписанието е преминало всички необходими съгласувателни процедури, при областните управители на Варна, Добрич и Силистра и на всички кметове на общини, през чиято територия минава маршрутът на линията. Предложението ще бъде внесено за разглеждане в Републиканската транспортна комисия.

Facebook коментари