Неделя, 26 Май 2024 г.

Тренинг в ДГ "Ян Бибиян" обогати родителския репертоар за общуване с деца

На 11.04.2024 г. екип от психолог, логопед и учителите на първа възрастова група в ДГ "Ян Бибиян" проведе тренинг с родителите на децата от група "Зайо Байо". Темата на тренинга беше "МАГИЯТА НА ПЪЛНОЦЕННОТО ОБЩУВАНЕ С ДЕТЕТО".

Целта на тренинга беше да се обогати родителския репертоар във взаимоотношенията с децата и да се придобият нови умения за пълноценно общуване.

Чрез игри, казуси и свободни дискусии, родителите имаха възможност да:

• Разберат по-добре емоциите на децата си и как да им помогнат да ги изразят по здравословен начин.
• Научат техники за активно слушане и емпатично общуване.
• Получат идеи за справяне с конфликти в семейството.
• Изградят по-силни и по-здравословни отношения с децата си.

Facebook коментари