Четвъртък, 30 Май 2024 г.

Областният управител на Силистра: Консултации за РИК на 13 април

Заповед на областния управител на област Силистра за провеждане на консултации на представените в парламента партии и коалиции за сформиране на Районна избирателна комисия - Силистра за провеждане на парламентарни избори в 20-и МИР-Силистра бе издадена днес на 10.04.2024г.

В нея се казва:

ДО
РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 49-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:

КОАЛИЦИЯ "ГЕРБ-СДС"
гр. София, район "Триадица", НДК, Административна сграда, ет. 17

КОАЛИЦИЯ "ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ"
гр. София, ул. "Цар Иван Асен II" № 23А

ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
гр. София, бул. "Ал. Стамболийски" № 45А

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"
гр. София, бул. "Христо Ботев" № 111

КОАЛИЦИЯ "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"
гр. София, район "Възраждане", ул. "Позитано" № 20, П.К. 382

ПП "ИМА ТАКЪВ НАРОД"
1463, гр. София, район "Триадица", пл. "България" № 1, НДК, зала 12

ДРУГИ ПАРТИИ ИЛИ КОАЛИЦИИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на Решение № 3051-ЕП/НС от 09.04.2024 г. на Централната избирателна комисия, Ви каня на консултации относно определяне състава на Районна избирателна комисия – Силистра за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. Консултациите ще се проведат на 13 април 2024 г. (събота) от 10:00 часа в заседателната зала (етаж 2) на Областна администрация Силистра, с адрес: ул. "Добруджа" № 27, гр. Силистра.

При провеждане на консултациите следва да представите всички необходими документи, съгласно т. 3 от Решение № 3051-ЕП/НС от 09.04.2024 г. на ЦИК, а именно:

Писмено предложение за състав на РИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага;

Заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 09.04.2024 г. (по изключение е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано), или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

Копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (ако все още няма издадена диплома); в случай, че висшето образование е придобито извън страната, е необходимо то да бъде признато по надлежния ред;

Предложение на партиите и коалициите за резервни членове;

Декларация за съгласие (приложение към Решение № 3051-ЕП/НС от 09.04.2024 г. на ЦИК) от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс.

С цел по-голяма оперативност, моля в срок до 09:30 ч. на 13.04.2024 г. да внесете в деловодството на Областна администрация Силистра горепосочените документи.

За резултатите от проведените консултации ще се състави протокол, който ще бъде подписан от всички участници в тях. При отказ да се подпише протоколът, както и когато е подписан с особено мнение, следва да се приложат съответните писмени мотиви за отказа и особеното мнение. Прилагат се и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива.

С уважение,

МИНЧО ЙОРДАНОВ
Областен управител на област Силистра

Facebook коментари