Събота, 15 Юни 2024 г.

Силистра е домакин на информационно събитие за Програмата за трансгранично сътрудничество

На 16 април от 14 ч. в залата на Областна администрация Силистра ще бъде проведено информационно събитие относно Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег VI-А – Румъния-България. То е посветено на представянето на Ръководство за подготовка на проекти по "Приоритет 3 – Образован регион", специфична цел 4.2 – "Подобряване на равния достъп до приобщаващи и качествени услуги в образованието, обучението и ученето през целия живот чрез разработка на достъпна инфраструктура, включително чрез насърчаване на устойчивостта за дистанционно и онлайн образование и обучение".

Организатор на събитието е Двустранна търговска камара "България – Румъния" (www.bccbr.com, info@)bccbr.com, svetoslav.kyosev@ bccbr.com), която от две години насам има свой офис на ул. "Дръстър" 36 в град Силистра със свой представител в лицето на силистренеца Светослав Кьосев – заместник-председателя на камарата (другите два офиса са в София и Букурещ). Камарата подпомага и насърчава румънско-българските контакти и проекти, както и създава партньорства между тях. Тя е и платформа за предоставяне на актуална информация относно възможностите на двете съседни страни в подготовката и реализацията на проекти.

Facebook коментари