Сряда, 29 Ноември 2023 г.

ЗА ДУХОВНАТА ПРОБУДА И ЛИЧНОСТИТЕ

ЗА ДУХОВНАТА ПРОБУДА И ЛИЧНОСТИТЕ

Скъпи силистренци,
Днес България чества 1 ноември, денят на св. Йоана Рилски и празник на българските будители!
Честта да се нарекат будители е на просветителите, учителите и учените, на строителите на държавността и обществения напредък, на светителите на рода и Църквата, на духовните водачи и далновидните държавници. Техните родолюбиви дела активират европейските културни тенденции в живота на възрожденските българи и оказват решаващо въздействие за изграждането на новобългарската култура, за духовното обновление на българското общество и за формиране на облика на българската нация.
Днес отдаваме почит пред големите проявления на духа, чрез които Силистра пътува от славното си минало към надеждите си за достойно бъдеще, и изправени пред нови национални изпитания, се вдъхновяваме от народните и културни идеали на нашите предци! Спомняйки техните имена, дела и стремежи, ние по-дълбоко осъзнаваме, че Отечеството заслужава всички наши усилия
Скъпи силистренски просветители, в този ден изразявам и своето лично уважение към всички Вас, които влагате вяра, просвета и култура в подема и разцвета на скъпата ни Родина. Пожелавам Ви да вървите с достойнство по избрания път на личностна и обществена реализация!
Честит празник, скъпи съграждани!

ПП ГЕРБ-Силистра

Facebook коментари