Четвъртък, 30 Май 2024 г.

Младежите от ДПС - Главиница стартират инициатива за засаждане на дървета

Членовете на Младежко ДПС - Главиница стартираха инициатива за засаждане на дървета в населените места на общината под мотото "Засади дръвче – подари живот! Да оставим следа след себе си!". Инициативата има за цел да насърчи връзката с природата и да изпрати съобщение към бъдещите поколения за важността на грижата за околната среда.

Младите активисти бяха подкрепени от кмета на Община Главиница г-н Неджет Джевдет, председателя на общинския съвет на ДПС - Главиница г-жа Сузан Акиф, директора на "ОИКД" г-н Шабан Осман и неговия екип.

Младежкото ДПС благодари сърдечно за оказаната подкрепа и съдействие.

Инициативата беше посрещната топло от кметовете на населените места, които изразиха своята благодарност и подкрепа за усилията на Младежко ДПС - Главиница за подобряване и облагородяване на техните общности.

Кампанията за засаждане на дървета е в съответствие с философията на Младежко ДПС, която цени личните усилия за положителна промяна и насърчава младите хора да поемат отговорност за действията си и да допринасят за развитието на родния край.

Facebook коментари