Събота, 25 Май 2024 г.

Тренинг в ДГ "Радост": Как да възпитаваме децата си с правила, без забрани?

В Детска градина " Радост", гр. Силистра се проведе тренинг с родители на деца от първа възрастова група "Мечо Пух" на тема: "Модел за възпитание на детето. Правила, граници и норми на поведение. Влияние на екранните устройства върху развитието на речта и когнитивните процеси."

Психологът г-жа Иванка Липчева представи разнообразни начини и техники за развитие на умения за поставяне на граници и самодисциплина, правила на поведение без забрани.

Г-жа Светла Данкова, логопед в детската градина, запозна родителите с неблагоприятното въздействие на електронните устройства върху речта и когнитивните процеси при децата. Предложени бяха разнообразни игри и занимания, с които да се замени екранното време.

Темата провокира интереса на родителите и те активно участваха в организираните игри и решаваха казуси. Участниците в тренинга заявиха желание за бъдещи срещи с практическа насоченост.

Facebook коментари