Понеделник, 24 Юни 2024 г.

До 10 000 лв. за училищата, а до 5000 лв. за детските градини за превенция на насилието

До 10 000 лв. ще могат да получат училищата, а до 5000 лв. - детските градини за дейности по превенция на насилието и тормоза в училище. Това предвижда проектът на една от двете нови национални програми в средното образование - "Без агресия са сигурна образователна среда" (500 000 лв.), планирана от МОН за 2024 г. На фона на последните случаи на агресия в българските училища, при които тийнейджъри стигнаха дори до "Пирогов" след побой, средствата изглеждат твърде недостатъчно и за много малко институции.

Средства за превенция на агресията имаше и м.г. - по един от модулите на програмата за личностно развитие на учениците. Те обаче бяха само за училища - 32 на брой, които получиха общо 300 000 лв., като не е ясно дали след реализиране на проектите си въпросните школа са намалили случаите на агресия в клас поради липса на отчет. През тази година за училищата са планирани 400 000 лв., като в новата самостоятелна програма са добавени и детските градини, които ще получат 100 000 лв.

С въпросните средства детските градини ще могат да организират обучения за педагогическите специалисти за справяне с агресията, за изграждане на позитивен климат, развитие на емпатия и др. Те ще могат още да финансират дейности, свързани с установяване на "златни правила" в градината, с поставяне на граници и развитие на съпричастност при децата, както и с подкрепа на родителите чрез проучване на нуждите им и провеждане на общностни събития. Целта е да създадат форми за информиране на всеки родител за развитието на детето му, вкл. за затруднения в поведението му, като се осигури сътрудничество със семейството при случаи на агресия при децата.

Училищата пък ще могат да изграждат по програмата кътове за отдих, споделяне и учене, както и да провеждат вътрешно-училищни обучения за учителите за справяне с агресията, изграждане на позитивен климат и медиация на конфликтни ситуации. Обученията може да са и за превенция на кибернасилието и безопасното пребиваване в е-среда. Ще се подкрепя още провеждане на срещи и работилници в училищата по теми, свързани с превенция на насилието; дейности с ученици, насочени към развитие на техните социално-емоционални умения, овластяването и смисленото им участие в живота на училищната общност; организиране на тематични родителски срещи и др.

Да кандидатстват могат както общински и държавни, така и частни, детски градини и училища. Те следва да подадат документите си в 30-дневен срок от одобрението на програмата от МС. Реално обаче ще имат 20 дни, тъй като МОН следва да публикува формуляр за кандидатстване до 10 дни след приемането на програмата. Очакванията са 20 градини и 60 училища да реализират "цялостен подход за превенция на агресията", като в подобни дейности да бъдат включени 600 деца, 3000 ученици, 3600 родители, а 1200 учители да бъдат обучени как да реагират и да се справят със случаи на насилие.

Припомняме, че училищата разполагат с Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в клас, но според много педагози той действа само на хартия. На доста места случите на агресия се неглижират, докато не стане твърде късно, или по-скоро жертвата се премества в друго училище, вместо насилникът да получи някакви санкции поради тромавата система за налагане на наказания.

Общо националните програми т.г. са 22 на брой, с една повече от м.г., и са със същия бюджет като м.г. - 230 млн. лв. С най-много средства, както обикновено, е програмата, по която се осигуряват обезщетения на пенсионирани учители - 135 млн. лв., предвидени за около 8000 педагогически специалисти и 3000 непедагогически персонал, което е с 20 млн. лв. повече от 2023 г.

Facebook коментари