Четвъртък, 20 Юни 2024 г.

Людмил Стоянов- главния секретар на община Силистра: Опасност от наводнения на мази и избени помещения на жилищни сгради разположени близо до реката

Според главния секретар на Силистренската община Людмил Стоянов обстановката е спокойна - критичното ниво за силистренския участък е 785 сантиметра.

Стоянов изрази опасения от повишаване на нивото на подпочвените води, които могат да наводнят избени помещения в крайбрежната част на Силистра. Но засега няма такива сигнали.

Facebook коментари