Четвъртък, 20 Юни 2024 г.

Силистренските училища вече без табели "Родителите до тук" и "Забранен достъп за родители"

Да се премахнат надписите, забраняващи достъпа на родителите до училищните сгради. Това указание към регионалните управления на образованието е дал просветният министър проф. Галин Цоков, съобщиха от МОН.

Проверка на КВОРУМ установи, че някои от табелите с такава забрана вече са премахнати от входовете на силистренските училища.

Практиката да се поставят подобни надписи е изключение и тя не се прилага масово в образователните институции, твърдят от министерството. При някои училища в страната обаче все още могат да се видят съобщения на техните входове, гласящи "Родителите до тук", "Забранен достъп за родители" и др. "Това е практика, която незабавно трябва да бъде прекратена, защото дава погрешен сигнал към обществото", е цитиран от пресцентъра си министър Цоков. По думите му образованието е непрестанен процес на взаимодействие, сътрудничество и на активен диалог.

Той подчертава обаче, че за МОН на първо място е грижата за безопасността на децата и всеки директор създава необходимата организация, така че да не се нарушава образователният процес. В този смисъл указанията не означават свободен достъп на всички до образователните институции, а създаване на ред за участие на родителите в образователния процес, основан на взаимно доверие и уважение.

В указанията си към регионалните управления министърът напомня, че обучението, възпитанието и социализацията дават резултати, когато в разработването и реализирането на училищни политики директорите на образователните институции работят в партньорство с родителите.

Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и образователната институция се осъществяват по много начини ежедневно, включително и чрез индивидуални консултации и родителски срещи. Родителите имат право не само периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата си в образователния процес, но и да се срещат с ръководството на образователната институция и с педагогическите специалисти, напомня министър Цоков. "Зная, че това се случва в мнозинството от българските училища и е парадоксално, че дори на някои такива места продължават да стоят враждебни табели към родителите на входовете им. В повечето случаи това са ограничителни разпоредби, останали от години и е време категорично да преустановим тези практики", категоричен е той.

Наскоро изследване на асоциация "Родители" показа, че масово родителите не знаят каква следва да е ролята им в образованието - да чистят училищния двор, или да предлагат стратегии. Според тях е налице инерция в отношенията между двете страни, която се дължи отчасти и на това, че родителите не получават особени възможности от страна на учителите да се включват в образователния процес. Все още единици са училищата у нас, които работят професионално по темата, подготвяйки целенасочени стратегии и програми за взаимодействие с родителите. На много места Обществените съвети съществуват формално, без яснота и реално овластяване на родителите - дори някъде има силна съпротива от учителите.

Facebook коментари