Четвъртък, 30 Май 2024 г.

Референдум в ПГМТ "Владимир Комаров": Учениците гласуваха неочаквано

Днес в ПГМТ "Владимир Комаров" се проведе училищен референдум, в рамките на олимпиадата по Гражданско образование. Учениците имаха възможността да изразят мнението си по въпроса: "Съгласни ли сте да бъде отменено избирателното право на хората, които нямат завършено основно образование?"

Общо 86 ученици взеха участие в референдума. 41 от тях гласуваха "Да" на отправеното предложение, а 33 - "Не". Броят на невалидните бюлетини е 12.

Резултатите от референдума показват, че за учениците в ПГМТ "Владимир Комаров" знанието е водещата ценност в демократичната държава. Те са на мнение, че правото на глас е отговорност, която трябва да се осъзнава, и че образованието е ключов фактор за формиране на информирани и отговорни граждани.

Това е поредният пример за активната гражданска позиция на учениците от ПГМТ "Владимир Комаров". Те често се включват в различни инициативи, свързани с гражданското образование и демокрацията.

Facebook коментари