Неделя, 03 Юли 2022 г.

Семинар ще учи администрацията как да общува с хора имащи слухови и зрителни проблеми

На 26 и 27 Октомври в хотел " Виена" Фондация " Съпричастие" – клон Силистра ще проведе двудневен семинар за представителите на общинската и държавна администрация по проект " Независимост…, Увереност…, Мобилност…"
Регистрационен номер на договора : BG051PO001-5.2.06-0021-C-0001.
Лектори на семинара ще бъдат експерти по проблемите на хората със слухови и зрителни проблеми.
В рамките на семинара служителите от държавната и общинска администрация ще получат информация как да улеснят общуването си с хората със зрителни проблеми и слухови проблеми.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от чрез Европейски социален фонд и Република България с продължителност 12 месеца на стойност 105955.51 лева от които от ЕСФ: 87686,08 лева, по правилата на ЕФРР 8663,39 лева и национално съфинансиране 9606,04 лева

Facebook коментари