Четвъртък, 30 Май 2024 г.

Опасен вентилатор се е продавал на българския пазар повече от година и половина

Системата за бързо предупреждение на ЕС за опасни нехранителни продукти Safety Gate подаде трети сигнал за 2024 година за България.

От вносителя Кетен ООД излязоха със съобщение до всички физически и юридически лица, закупили и притежаващи Вентилатор на стойка 16'' Perfect FM-3230 40W: за предприети действия по изтегляне на продукт от пазара – Вентилатор на стойка 16'' Perfect FM-3230, 40W с търговска опаковака от 2 броя в кутия и артикулен номер 1001779 - заради риск за здравето и безопасността на потребителите.

В рамките на извършени процедури за гарантиране на качеството е установено, че уредът не съответства на съществените изисквания, определени в чл.5 и Приложение No1 към чл.5, т.2 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (НСИОСЕСПИОГН), които съществени изисквания са пряко свързани с безопасността.
Като предпазна мярка дружеството призовава всички клиенти, закупили продукта, да не го използват повече.

Всеки, който е закупил продукта с артилулен номер 1001779 Вентилатор на стойка 16'' Perfect FM-3230, 40W с партиден номер посочен на опаковката на уреда като Order No PI JT-20210925C1 и/или сериен номер на гаранционната си карта от 0004489406 до 0004491505 в периода от 14.04.2022г. до днес може и е желателно да го върне към Кетен ООД. Заплатената за него сума ще бъде възстановена на основание документа му за покупка.

Известяването на Кетен ООД за желание за връщане на изтегляния от пазара продукт следва да става чрез обаждане на телефон +359 (02) 869 10 23 всеки работен ден от 09:00 до 18:00 часа, или по имейл на адрес support@keten.bg. Клиентите на Кетен ООД, които са търговци на едро, могат да се обръщат директно към търговеца-служител на Кетен ООД, който ги обслужава.

Facebook коментари