Събота, 20 Април 2024 г.

ПЗГ "Добруджа" излъчи най-добрите си млади фермери

На 27 февруари в ПЗГ "Добруджа" се проведе училищният кръг от Националното състезание "Млад фермер". В него се състезаваха ученици от 9 до 12 клас, разделени в три направления - "Животновъдство", "Растениевъдство" и "Механизация на селското стопанство".

Състезателните задачи

Всяка от категориите включваше теоретична и практическа част. В направление "Растениевъдство" учениците разпознаваха семена от различни култури и се справяха с практическа задача по резитба на плодни дръвчета. В направление "Животновъдство" те разпознаваха фуражи и демонстрираха знания и умения по хигиена на млекодобива и доене. В направление "Механизация на селското стопанство" момчетата решаваха тест по безопасност на движението по пътищата и управляваха трактор по зададен маршрут.

Facebook коментари