Събота, 20 Април 2024 г.

Баба Марта завърза мартеници на каменните кръстове в Алфатар

Баба Марта спази традицията и завърза мартеници на каменните кръстове, разположени в четирите края на град Алфатар. С извършване на това символично действие, градът и неговите жители се предпазват от болести и несгоди.

Символичното начало на пролетта

Според народните обичаи, на 1-ви март Баба Марта завързва мартеници на дръвчета, животни и хора, за да им донесе здраве и късмет. В Алфатар, освен на хората, Баба Марта дарява с мартеници и каменните кръстове, които са символ на вярата и защитата.

Заедно в традицията

Тази година ритуалът по завързване на мартеници на каменните кръстове бе изпълнен от кмета на община Алфатар – Янислав Михайлов, председателя на Общинския съвет – Хюсеин Кьосев, и жители на града.

Пожелание за здраве и благоденствие

С този акт, жителите на Алфатар символично посрещнаха пролетта и пожелаха здраве, благоденствие и берекет за себе си, своите близки и за целия град.

За каменните кръстове

Каменните кръстове в Алфатар са исторически паметници, които се намират в четирите края на града. Те са символ на християнската вяра и са поставени там, за да пазят града от беди.

Facebook коментари