Събота, 20 Април 2024 г.

918 пожара и аварии - равносметката на огнеборците в Силистра за 2023 г.

918 произшествия са ликвидирани от звената при РД "Пожарна безопасност и защита на населението" – Силистра през 2023 г. Това бе отчетено на проведения през вчерашния ден анализ за работата на дирекцията през изминалата година. Той се състоя в присъствието на старши комисар Любомир Баров, заместник-директор на ГДПБЗН-МВР, както и на служители на ръководни и изпълнителски длъжности от дирекцията и районните служби .
Според данните, представените от директора на РДПБЗН-Силистра комисар Евлоги Стамов, броят на ликвидираните произшествия /918 бр./ представлява 93 произшествия на 10 000 жители. Съпоставено към усреднените данни за периода 2018 - 2022 г. /833бр./ този показател бележи леко увеличение с тенденция на устойчивост.
Статистиката сочи, че най-много произшествия са ликвидирани от екипи на РСПБЗН-Силистра – 404, следват РСПБЗН-Дулово – 164, РСПБЗН-Тутракан – 154, УПБЗН-Главиница – 101, и УПБЗН-Кайнарджа – 95. Аналогична е картината на пожарите с материални щети. Най-много те са били на територията на РСПБЗН-Силистра – 64, следват Дулово – 33, Тутракан – 19, Главиница – 20, и Кайнарджа – 19. През изминалата година е извършена гасителна дейност на пожари в сухи треви и пожари без материални загуби съответно: Силистра - 186, Дулово – 106, Тутракан – 116, Главиница – 76, Кайнарджа – 70.
През годината са ликвидирани 19 горски пожара, което представлява ръст спрямо усреднените данни за периода 2018-2022 г. - 12,6.
Най-много са произшествията в "Жилищно-комуналното стопанство" - 42,78% от общия брой. На второ място по отрасли са произшествията в "Транспорт, складиране и пощи" с 13,9% , на трето пожарите в "Селско и рибно стопанство" – 12,83%, четвърти са "Горско стопанство" – 9,09%, "Водопровод, канализация и сметосъбиране" – 4,81% и др.
По причина на възникване най-много са произшествията от небрежна работа с огън – 68, късо съединение – 35, небрежност при ползване на отоплителни уреди – 19, техническа неизправност – 18, и др.

Източник: ОДМВР-Силистра

Facebook коментари