Сряда, 17 Април 2024 г.

Мъж е осъден за ловуване без разрешение, след като е хванат със заредено оръжие

На 28.02.2024г. Силистренският административен съд отмени решение на районния съд и осъди мъж за ловуване без разрешение.

Мъжът е бил хванат в землището на село *****, община **, обл. Силистра, в тъмната част на денонощието, с ловно оръжие, което е било сглобено, без заключващ механизъм на спусковата скоба, и с поставен пълнител с 3 патрони.

Районният съд е отменил наказателното постановление, с което мъжът е санкциониран, с мотива, че оръжието не е било извадено от калъфа.

Административният съд обаче е отменил решението на районния съд и е потвърдил наказателното постановление. Съдът е приел, че оръжието е било в състояние, което може да се приравни на изваждане от калъф, тъй като е било сглобено и готово за употреба.

Съдът е осъдил мъжа да заплати и юрисконсултско възнаграждение в размер на 80,00 лв.

Решението е окончателно.

Facebook коментари