Събота, 20 Април 2024 г.

С над 1,3 млн. лева се финансира обучението в две духовни училища, в съседни на Силистра области

С 4 837 760 лв. ще се финансират петте духовните училища в системата на предучилищното и училищното образование, реши правителството.

В съседните на Силистра области финансиране в размер на 1 312 079 лева получават Духовното училище в Русе - 441 500 лв. и Духовното училище "Нювваб" в Шумен - 870 579 лв.

Другите учебни заведения, които ще получат финансиране са духовното училище в Момчилград, което ще получи 1 408 528 лв., Софийската духовна семинария "Св. Иван Рилски" - 1 378 155 лв., а Пловдивската духовна семинария "Св. Св. Кирил и Методий" - 738 998 лв.

Разпределението на средствата е въз основа на броя на учениците, на групите и паралелките, вида на образователните институции и размерите на стандартите/нормативите за дете и ученик, за група и паралелка, за образователна институция.

Източник: Министерски съвет

Facebook коментари