Събота, 20 Април 2024 г.

Община Ситово: Заявления за наемане на общински пасища

Община Ситово уведомява всички собственици на пасищни селскостопански животни, че в срок от 1 до 10 март 2024 г. могат да подадат заявление за наемане на общински пасища и мери за индивидуално ползване за пет години, считано от 1 октомври 2024 г.

Заявленията се подават в Общинска администрация Ситово. Образец на заявлението може да бъде изтеглен от следния линк , както и на място в общинската администрация.

Източник: Община Ситово

Facebook коментари