Събота, 20 Април 2024 г.

250 свободни места в доброволния резерв

Военно окръжие ІІ степен – Силистра информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България № ОХ-117/02.02.2024 г. са обявени 250 (двеста и петдесет) длъжности определени за приемане на срочна служба в доброволния резерв.

Mоже да кандидатстват само български граждани. Подаването на документи е до края на април тази година, а самата служба ще започне от 10 септември.

Минималното изискване за образование е основно, а максималната възраст – 40 години. Обучението ще се провежда в Националния военен университет "Васил Левски" във Велико Търново, в неговия факултет в Шумен и във военното формирование в Плевен.

За времето на срочната служба резервистът получава основно месечно възнаграждение в съответствие със заеманата длъжност и присвоено звание. Завършилите срочна служба могат да кандидатстват без конкурс за вакантни длъжности за войници във военни формирования от Българската армия и включване в доброволния резерв.

Те ползват предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация.

Facebook коментари