Събота, 20 Април 2024 г.

Полиция по селата през март

Съгласно график, утвърден от директора на ОДМВР-Силистра, през месец февруари 2024 г. мобилен екип, включващ служители на сектор "Противодействие на криминалната престъпност", сектор "Противодействие на икономическата престъпност" и сектор "Пътна полиция", ще проведе срещи по въпроси на сигурността и реда с представители на местната власт и жители на следните населени места:


Община Тутракан

Село Цар Самуил – 15.02.2024 г., 09:30 часа

Село Нова Черна – 15.02.2024 г., 10:30 часа

Село Сяново – 15.02.2024 г., 11:30 часа

Село Старо село – 15.02.2024 г., 13:00 часа

Село Търновци – 15.02.2024 г., 14:00 часа


Община Алфатар

Село Чуковец – 22.02.2024 г., 09:30 часа

Село Цар Асен – 22.02.2024 г., 10:30 часа

Село Алеково – 22.02.2024 г., 11:30 часа

Село Бистра – 22.02.2024 г., 13:00 часа

Село Васил Левски – 22.02.2024 г., 14:00 часа


Община Ситово

Село Добротица – 29.02.2024 г., 09:30 часа

Село Ирник – 29.02.2024 г., 10:30 часа

Село Босна – 29.02.2024 г., 11:30 часа

Село Искра – 29.02.2024 г., 13:00 часа

Село Нова Попина – 29.02.2024 г., 14:00 часа


Целта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места. Те се организират независимо от служителите, обслужващи съответния район. Гражданите и представителите на местната власт имат възможност да подават сигнали във връзка с пътната безопасност, опазването на обществения ред, за извършени престъпления, както и сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции.

Facebook коментари