Сряда, 17 Април 2024 г.

РИОСВ ще проверява пролетното ботурче край Тутракан

Находището на пролетната циклама край село Осенец е в много добро състояние. Това установи проверка на РИОСВ - Русе.

При обход на място е констатирано, че територията, която заема в момента растението, е около 90%. Не са открити следи от посегателства или горскостопански дейности.

Границите на находището са маркирани с табели и червена боя по дърветата, съгласно изискванията на Закона за защитените територии.

На територията, контролирана от РИОСВ - Русе има още едно находище на пролетно ботурче, обявено за защитено, което се намира в землището на с. Бреница, община Тутракан. Предстои проверка и оценка на състоянието му.

Facebook коментари