Събота, 20 Април 2024 г.

Общинският съвет в Тутракан проведе своето редовно заседание

Общинският съвет в Тутракан проведе вчера своето редовно заседание, на което бяха разгледани 17 докладни записки, внесени от кмета на общината д-р Димитър Стефанов.

Беше отпусната финансова помощ на семейства с репродуктивни проблеми по удобрен списък.

В дневния ред бяха включени също така отчет за изпълнението на Общинската програма за управление на отпадъците. Също и приемане на две наредби – едната за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд и втората за управление на общинското имущество.

В края на заседанието беше прегласявауна наредбата, върната от областния управител, свързана с определяне размера на местните данъци в община Тутракан.

Снимка: Община Тутракан

Facebook коментари