Петък, 19 Април 2024 г.

Европа отпуска пари за боклука

Общините в България да започнат да подготвят проекти за сепариращи и компостиращи инсталации в своите депа, призова в понеделник в Силистра министърът на околната среда и водите Нона Караджова. Тя бе в дунавския град, за да разяснява новия Закон за управление на битовите отпадъци.

"Пари за тези инсталации има, но няма проекти, което е тревожно", отбеляза тя. До 2020 г. всички общини в страните членки на ЕС трябва да рециклират поне 50% от битовите отпадъци и 70% от строителните. До момента обаче България е на опашката по тази линия.

"Има готов проектозакон, който трябва да стимулира общинските администрации да побързат с изготвянето на въпросните проекти", съобщи Караджова. Той определял междинни цели за изграждането на инсталациите и освобождаване на всяка община от отчисления за депониране на тон отпадъци в периода до 2020 г.

"Хората трябва да притискат своите кметове за тези проекти, иначе те ще плащат таксите от своите джобове", подчерта тя. Към момента едва 10 региона в България имат проекти за сепариращи и компостиращи инсталации, съобщи още Караджова.

Facebook коментари