Понеделник, 27 Май 2024 г.

Кариерно ориентиране в ПГМТ "Владимир Комаров": Практически насоки за учениците

На 12.02.2024 г., в ПГМТ "Владимир Комаров" в Силистра се проведе обучение на единадесетокласниците от г-жа Пламена Боева, представител на Центъра за кариерно ориентиране по национална кампания "Моето първо работно място".

Под формата на дискусия и ролеви игри участниците научиха способи за приоритизиране на целите си и стратегии за избор на професия.

Facebook коментари