Неделя, 28 Май 2023 г.

"Лида" и "Велес" са новите улици в Силистра

информация община Силистра
Общинска администрация град Силистра, уведомява държавните, банкови, съдебни и всички други институции, че отсечките от улица "АЛБЕНА" се променят и получават нови наименования. Промяната е на основание Решение № 1180 съгласно Протокол № 35 от 29.04.2010 година на Общински съвет Силистра.
Промяната се отнася за следните улици:
Отсечката между колежа и дом "Димчо Дебелянов" посока Юг получава ново наименование улица "ЛИДА".
Отсечката от бул."Велико Търново" посока Юг получава ново наименование улица "ВЕЛЕС".
Отсечката от бул."Велико Търново", която се отклонява в посока "Запад" е извън регулацията на градската част и е в местността "Албена".
За информация относно разположението на новите улици на тел. 816 – 225, г-жа Димитричка Господинова началник отдел "Информационно и административно обслужване".

Facebook коментари