Понеделник, 15 Април 2024 г.

Обновиха кабинета по български език и литература в ОУ "Христо Ботев" в Алфатар

На 26.01.2024г. с открит урок по литература на тема "Светът в мен и аз в света" бе открит обновеният със средства по НП " Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда" към МОН кабинет по български език и литература в ОУ "Христо Ботев", гр. Алфатар.

В присъствието на родители, гости, учители, учениците от VI клас превърнаха обичайният петъчен час по литература в иновативен урок, съчетаващ красотата на художественото изкуство и изяществото на писаното слово.

Чрез креативен прочит на стихотворението на Веселин Ханчев "Художник" децата демонстрираха техники, стилове и похвати в изкуството, изразиха емоционално и аргументирано своите виждания и мнения за изкуството. Прекрасната атмосфера в кабинета предразположи шестокласниците да разсъждават върху поставените въпроси за основните чувства и образи в стихотворението "Художник", за ролята на изразните средства, за мястото на твореца и картините му в съвременния свят.

В края на часа ученици, родители и гости пресъздадоха и моделираха своите мечти, чувства и очаквания за един общ красив свят. Така традиционният литературен урок се превърна в провокиращо въображението умение да отключиш всички сетива за цялостно възприятие на изкуството.

Facebook коментари