Петък, 12 Април 2024 г.

35 млн. евро за нов завод за преработка на слънчогледово олио в Северна България

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) подписа споразумение за заем в размер на 35 млн. евро с "Кристера" АД, част от "Агрия Груп Холдинг", за съфинансиране изграждането на нов завод за преработка на слънчогледово олио в Северна България и за закупуването на железопътни вагони за транспортиране на хранителни масла, съобщават от пресцентъра на банката.

Споразумението е подкрепено от програмата InvestEU, чиято цел е привличането на повече от 372 млрд. евро допълнителни инвестиции през периода 2021-2027 г. Програмата InvestEU привлича инвестиции за политическите приоритети на ЕС като зеления преход, конкурентоспособността, иновациите и устойчивата инфраструктура.

С подкрепата от InvestEU и ЕИБ, "Агрия Груп Холдинг", която е един от водещите производители и търговци на зърно в България, ще оптимизира собственото си производство на слънчоглед и ще подобри достъпа си до външните пазари. Проектът, чиято обща стойност се оценява на близо 75 млн. евро, също ще създаде нови работни места и ще насърчи устойчивостта и жизнеспособността на селските райони.

Новото преработвателно предприятие за сурово слънчогледово олио ще бъде построено в град Попово, Северна България. В него ще се използват безотпадъчни екологични технологии, които ще благоприятстват климата чрез производството на възобновяема енергия от отпадъчните люспи на слънчогледовите семена. Проектът, който се очаква да бъде въведен в експлоатация през втората половина на 2027 г., включва закупуването на железопътни вагони за транспортиране на продукцията до черноморското пристанище на Варна, като по този начин ще бъдат намалени емисиите на парникови газове от автомобилен товарен транспорт.

"С радост подкрепяме селскостопанския сектор в България чрез това ново споразумение с "Агрия Холдинг Груп", насочено към модернизиране и разширяване на дейността му. Това е проект, който ще стимулира регионалното и икономическото развитие на страната по устойчив начин, като финансира инвестиции в по-слабо развит регион на ЕС и по този начин ще насърчи социалното сближаване и справедливия растеж", заяви вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка Кирякос Какурис.

По думите на изпълнителния директор на "Агрия Груп Холдинг" Емил Райков този проект е от изключителна важност за групата, тъй като създава възможност за съществена диверсификация на търговския оборот, за намаляване на търговските зависимости и за навлизане на нови крайни пазари и дестинации. "Паралелно с това този проект има съществено регионално и икономическо значение, тъй като неговото изпълнение ще доведе до създаването на значителен брой нови работни места, ще подобри и оптимизира логистиката по придвижване на суровини и материали, замествайки ги с производствен краен продукт, а също така ще доведе и до значителни икономии от мащаба от финансова и оперативно управленска гледна точка", допълни той.

"Агрия Груп Холдинг" е българска холдингова група, която чрез своите дъщерни дружества развива дейност в областта на селскостопанското производство, съхранението и търговията със зърнени и маслодайни култури. Тя работи активно и в сферата на преработвателната промишленост, включително в производството на биоетанол. Компанията има три основни логистични центъра в Североизточна България. В зърнобазите на холдинга се съхраняват и търгуват около 750 000-800 000 тона зърнени и маслодайни култури на година.

Facebook коментари