Понеделник, 17 Юни 2024 г.

Втората пенсия за бъдещите пенсионери остава мираж

Бъдещите пенсионери имат натрупани едва по 4700 лева в универсалните пенсионни фондове, в които се събират парите им за втора пенсия, показват данните на Комисията за финансов надзор към края на септември.

Толкова са сумите на хората от 60 до 64 години, които предстои най-скоро да се пенсионират. Повече пари за втора пенсия имат мъжете – средно по 5315 лева, а жените само по 4000 лева.

Данните сочат, че повечето от бъдещите пенсионери няма да могат да получават пожизнена пенсия, тъй като за нея трябва да имат натрупани средства в партидата над 11 000 лв. В този случай клиентите получават месечен размер на пенсията от минимум 70,05 лв., което е 15% от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, колкото е прагът за месечно плащане в момента за пожизнена пенсия. От юли следващата година тази сума отново ще се промени, след като минималната пенсия бъде повишена отново по швейцарското правило.

Данните на КФН показват, че повечето от бъдещите пенсионери ще могат да получат разсрочено изплащане на средствата. То се изплаща, ако натрупванията в партидата са между 1 110 лв. и около 11 000 лв. Този вид плащане се отпуска, в случай че средствата в УПФ не са достатъчни за отпускане на пожизнена пенсия, но надхвърлят трикратния минимален месечен размер на държавната пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Към края на септември най-големи суми в индивидуалните си партиди са натрупали хората от 50 до 54 години – средно по близо 6000 лева, както и тези от 45 до 59 години – по 5700 лева.

В доброволните пенсионни фондове, където желаещите могат да се осигуряват за трета пенсия, са натрупани средно по 2085 лева, като мъжете са заделили по 2233 лева, а жените – 1890 лева.

Facebook коментари