Неделя, 16 Юни 2024 г.

Цената на един декар обработваема земя в Румъния гони тази в България

Средната цена на един декар през 2022 г. обработваема земя е била 3970 леи (почти 800 евро), в Румъния, като най-ниската средна цена е регистрирана в Североизточния регион от 3474 леи (почти 700 евро), докато най-високата стойност е отчетена в района на Букурещ-Илфов, а именно 5926 леи (1 185 евро), съобщи Националният статистически институт в четвъртък.

Според INS през 2022 г. в сравнение с предходната година в Румъния има увеличение от приблизително 6,1% на средната цена за обработваема земя, като най-значително увеличение се наблюдава в Северозападния регион на Румъния (+23,5% ).

Средната цена на постоянните пасища бележи ръст от около 6% през 2022 г. спрямо предходната година за цялата страна, като най-голямо е увеличението в Североизточния район (+14,9%).

През 2022 г. средната цена на един декар обработваема земя в Европа регистрира значителни вариации. Според наличните данни за 19 държави-членки на ЕС през 2022 г. цените на обработваемата земя варират между минимум 370 евро средно в Хърватия и максимум 23 323 евро средно в Малта, докато в Румъния средната цена е 805 евро/дка.

Средната цена на постоянните пасища в страните членки на ЕС през 2022 г. варира от минимум 189 евро/дка в България до максимум 4 630 евро в Люксембург, докато в Румъния средната цена е 567 евро/дка.

По данни на анализираните от "Adevărul" специализирани сайтове през 2023 г. цените на обработваемата земя са се увеличили значително, като са между 1 050 и дори 1 600 евро на декар.

Facebook коментари