Понеделник, 22 Юли 2024 г.

Силистренски ученици влязоха в ролята на евродепутати

Младшите посланици от неформалната група "Европа в ПМГ" на ПМГ "Св. Климент Охридски" в Силистра отбелязаха Деня на Европейските езици с ролева игра.

В 11-те класове на гимназията учениците бяха поставени в ролята на членове на Европейския парламент. Класните стаи се превърнаха в самия парламент, а учениците, разделени на екипи, обсъждаха как да се справят с актуални теми за ЕС като глобалното затопляне и правилата за тютюневите изделия.

Всяка комисия представи предложението си пред класа и се проведе пленарно разискване. След това се премина към гласуване.

Изживяването за всички беше вълнуващо. Учениците се опитваха да защитят своите идеи, дебатираха оживено и след проведеното гласуване се убедиха колко важен е гласът на всеки за прокарване и утвърждаване на идеи и предложения.

"Беше едно наистина ангажиращо и образователно преживяване", сподели един от учениците. "Научих много за процеса на вземане на решения в Европейския парламент и за важните теми, по които се работи там."

"Беше много интересно да видим как учениците се справят с ролята на членове на Европейския парламент", каза един от младшите посланици. "Бях впечатлен от тяхната информираност и ангажираност."

Ролевата игра беше част от инициативите на неформалната група "Европа в ПМГ" за популяризиране на европейските ценности и за повишаване на информираността на младите хора за работата на Европейския съюз.

Facebook коментари