Сряда, 28 Октомври 2020 г.

Правителството одобри продажбата на печално известното бивше Детско отделение в Силистра

Със свое решение през изминалата седмица правителството одобри продажбата на бившото Детско отделение в Силистра и прилежащият към него парк. Преди точно година трима бездомници намериха там смъртта си, а един бе тежко ранен.
Министерският съвет е приел решение за продажба на обособена част - недвижим имот, собственост на "Многопрофилна болница за активно лечение – Силистра" АД. "Имотът, който се намира на територията на община Силистра, ул. "Опълченска" № 8 и представлява дворно място с площ 3 779 кв.м. и двуетажна масивна сграда със застроена площ от 574 кв. м. От 2001 г. имотът не е използван, тъй като лечебното заведение разполага с достатъчно сграден фонд в основната си база и преместването на структури извън нея би създало редица затруднения при осъществяването на дейността." се казва в решението.

Продажбата трябва да оптимизира разходите на лечебното заведение и да освободи средства за инвестиции в сградите, които то използва за осъществяване на дейността си.

"Кворум Силистра" припомня, че Община Силистра е акционер в дружеството "Многопрофилна болница за активно лечение" с дял от 16, 69%, делът на държавата е 62,08%, останалите проценти са на другите 6 общини от Силистренска област.
От общинската дирекция по устройство на територията съобщиха, че е започнала актуализация на данните за опасни сгради на територията на община Силистра.
До момента МБАЛ-Силистра не разполагаше с необходимите средства да обезопаси имота си и с това решения на правителството трябва да започне окончателното ликвидиране на този болен за Силистра въпрос.

Facebook коментари