Неделя, 16 Юни 2024 г.

Силистренска фирма получи изпълнителен лист за близо 900 хил. лева

"Екопродукт" ООД получи изпълнителен лист за близо 900 хил. лева

Силистрският административен съд разпореди на 5 декември 2023 г. да се издаде изпълнителен лист в полза на "Екопродукт" ООД за присъдените суми с Решение № 49 / 31.05.2023 г. по адм. д. № 48 / 2023 г. на АС – Силистра и Решение № 11501 / 23.11.2023 г. по адм. д. № 7205 / 2023 г. на ВАС.

"Екопродукт" ООД претендираше по-рано през годината от Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Силистра обезщетение за имуществени вреди под формата на законна лихва по чл. 86 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Твърди, че с Акт № 1 от 12.09.2019 г. и Акт. № 2 от 13.09.2019 г., издадени от ответника, оспорени по съдебен ред с приключил съдебен контрол, са изменени главниците на обезщетения за съответни животни, които са били умъртвени, и за определен период, в който изплащането на определените главници се е забавило във времето ,дружеството е претърпяло вреди под формата на законна лихва по чл. 86 от ЗЗД. По повод забавеното изплащане на увеличената част от главницата по Акт № 1 / 12.09.2019 г. се претендира законна лихва в размер на 598 509,29 лева за периода от 12.09.2019 г., (датата, на която е издаден Акт № 1 / 12.09.2019 г. и на която дата е изплатено първоначално определеното с Акт № 1 обезщетение), до 11.10.2022 г. (датата на която е платена увеличената главница).

Общата сума, която дружеството ще получи, е за 868 374 лева. Тя се състои от:

* 51 095 лева обезщетение за забавено изпълнение на два изменени административни акта;
* 2 602 лева разноски по първоинстанционното дело;
* 731 793 лева обезщетение за причинени имуществени вреди;
* 37 265 лева разноски по първоинстанционното дело;
* 45 619 лева разноски по касационното дело.

Решението на Върховния административен съд е окончателно и подлежи на обжалване само с частна жалба.

Facebook коментари