Вторник, 05 Март 2024 г.

ДГ "Радост" разработи материали за обучение на учители по изкуствен интелект

В изпълнение на дейностите по Проект 2021-2-PL01-KA220-SCH-000048581 "Dream, Engage, Act, and Re-act 4 the Future (DEAR FUTURE)", финансиран по програма Еразъм +, Ключова дейност 2 – "Сътрудничество между организации и институции", сектор "Училищно образование", като част от Пилотен план за изпълнение, г-жа Силвия Пенева, Директор и педагогически специалисти от ДГ "Радост", гр. Силистра, представиха на колеги в сферата на предучилищното образование разработените по Проектен Резултат 1 материали – електронна книги и планове за уроци за въвеждането на дигитален, иновативен образователен пакет, свързан с влиянието и използването на изкуствен интелект /AI/ в предучилищното образование и обогатяване уменията на учителите в предучилищна възраст за това как да преподават AI чрез иновативен, интерактивен, игрово базиран подход за разказване на истории.

За оценка на качеството, яснота и изчерпателност на информацията и възможностите за приложение на представените материали, участниците попълниха формуляри за обратна връзка, данните от които ще бъдат обобщени в национален доклад и използвани за оценка на Резултат 1 от проекта, както и за оптимизиране на създадените материали.

Facebook коментари