Вторник, 05 Март 2024 г.

Заниманията с училищен психолог помагат на ученици в Силистра да изграждат позитивни взаимоотношения

Провокирани от потребностите на учениците и необходимостта от позитивни модели на взаимодействие в училищна среда, екипът в ОУ "Отец Паисий" подкрепя учениците, чрез предоставяне на възможности за занимания, с цел подобряване на социално- емоционалните компетенции на всяко дете.

Заниманията се провеждат от Елка Йорданова, училищен психолог със съдействието на директора и съответния класен ръководител, като целта е учениците да могат да изграждат и изразяват личните си възгледи, да разпознават и назовават собствените си емоции и чувства, да се учат да вземат решения, като отчитат реални рискове и предизвикателства, да избират и прилагат адекватни поведения, за да изграждат трайни позитивни взаимоотношения с връстници и възрастни, да открият личната си принадлежност, да създават приятелства.

1 а клас- "Емоционалните котета"- запознаване и назоваване на емоции и чувства
2 а клас- " Ако аз бях огледало"- групова принадлежност и идентичност
2 в клас- "Тялото ни го показва"- разпознаване и назоваване на емоции и чувства
3 в клас- "Аз се чувствам, ти се чувстваш, ние се чувстваме"- разпознаване и назоваване на емоции и чувства
5 а клас- "Аз и ти"- групови взаимоотношения
6 а клас- "Пасивно, агресивно или себеутвърждаващо поведение"- умения за позитивно изразяване на възгледи и мнение

Facebook коментари