Вторник, 05 Март 2024 г.

СНЦ "Бъдеще за Силистра" организира благотворително събитие

Сдружение за научно-културно развитие "Бъдеще за Силистра" организира благотворително събитие на тема "Вечерта на Силистра".

Събитието ще се проведе на 8 декември 2023 г. от 19:00 часа в хотел "Дръстър".

Целта на събитието е да се обсъди бъдещето на Силистра и да се намерят начини за подобряване на живота на гражданите на града. Участниците в събитието ще имат възможност да споделят своите идеи и предложения за развитието на града.

Сред поканените гости са представители на местната власт, бизнеса, образованието, културата и спорта.

Цената на куверта е 70 лева.

Facebook коментари