Понеделник, 17 Юни 2024 г.

РИМ-Силистра приключва 2023 г. с ново научно издание

През 2023 г. РИМ-Силистра съвместно с РИМ-Добрич реализираха проект "Повишаване на капацитета на музейните специалисти в РИМ-Силистра и РИМ-Добрич, чрез развитието на изследователска мрежа за регионални изследвания", финансиран от Национален фонд "Култура"/ National Culture Fund, Bulgaria по програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти. Преди дни излезе от печат и сборникът.

"Регионалните изследвания – извори, методи, перспективи", който включва проучванията на 12 утвърдени учени от България и Гърция. Новото издание за пореден път потвърждава важното място, което заемат двата регионални музея в националната научна мрежа. Изключителна благодарност дължим на нашите партньори в проекта: чл.-кор. проф. дин Иван Русев (Икономически университет – Варна/БАН/ЦСИИ) и главен редактор на изданието, доц. д-р Гергана Георгиева (ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"), проф. дин Милко Палангурски (ВТУ "Св. св. Кирил и Методий") и гл. ас. д-р Петър Добрев (СУ "Св. Климент Охридски"). Авторите в сборника са представители на най-авторитетните научни институции в България и Гърция: доц. д-р Андреас Либератос (Пантион Университет – Атина), доц. д-р Симеон Симеонов (ИБЦТ-БАН), доц. д-р Християн Атанасов (завеждащ отдел "Ориенталски сбирки" – НБКМ/УниБИТ), гл. ас. д-р Невена Неделчева (ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"), д-р Ирина Димитрова (РЕМО "Етър"), д-р Искрен Великов (РИМ-Русе), Алджан Джафер (ШУ "Епископ Константин Преславски"/ИМ – Омуртаг), д-р Христина Христова (ДВИА – Велико Търново). Рецензенти на изданието са проф. дин Милко Палангурски (ВТУ "Св. св. Кирил и Методий") и гл. ас. д-р Делян Русев (СУ "Св. Климент Охридски"). Предпечатната подготовка и оформлението на изданието е благодарение на доц. д-р Златомира Герджикова и издателство "Тендрил".

Изказваме специална благодарност на доц. д-р Андреас Либератос (Пантион Университет – Атина) и проф. д-р Айше Каяпънар (Университет по национална защита – Анкара) за участието им в проекта и възможността да се запознаем със съвременните постижения на регионалните изследвания в гръцката и турска историография. Проектът бе реализиран на три етапа: Цикъл от лекции посветени на методологията и новите извори в регионалните изследвания (януари – март 2023 г., достъпни в YouTube – канала на РИМ-Силистра); Дискусионен колоквиум – Силистра, 27-29 април 2023 г.; Научна конференция – Добрич, 6-8 юли 2023 г. Сборникът "Регионалните изследвания – извори, методи, перспективи" е доказателство не само за важното място, което заема научната работа в музеите (за съжаление често подценявана и не признавана като важна за музейната дейност от всички административни звена, на чието подчинение са те), но и за високото ниво, което може да се постигне. Последното е резултат от общите усилия на всички споменати приятели и партньори на РИМ-Силистра. Предстои индексирането и реферирането на изданието в международно признатите научни бази данни.

Скоро ще разпространим и електронното издание на сборника.

Facebook коментари