Понеделник, 04 Март 2024 г.

Директни плащания за земеделските стопани през декември 2023 г.

Новата стопанска година отдавна започна, но пък краят на календарната е време за равносметки и важни директни плащания. Публикуването на индикативния график беше дълго чакано събитие, но може да се окаже, че изплащането по отделните интервенции ще бъде още по-чакано. Сроковете са доста разтеглени във времето и има доста условности.

Наред с традиционните по това време плащания се очаква и изчистване на Украинската помощ, по която са останали 44 млн. лв. Oт тях 5 млн. лв. ще отидат за доплащането на тавана, който бе увеличен на 280 000 евро. Друга сума ще бъде заложена в нова държавна помощ за покриване на енергийни разходи за фермерите, достигнали тавана. А останалите, ако има такива, вероятно ще бъдат преразпределени като втори транш на всички допустими кандидати.

Директните плащания към земеделските стопани в България ще продължат през декември 2023 г., като се очаква да бъдат изплатени по следните интервенции:

* Основно подпомагане на доходите за устойчивост (ОПДУ) - от 1 до 31 декември
* Преходна национална помощ за овце майки и кози майки (ПНДЖ3) - до 10 декември
* Обвързано подпомагане за животновъди - от началото на декември
* Втора кризисна помощ за слънчоглед - до 31 декември
* De minimis - от 1 до 31 декември
* Мярка 10 "Агроекология и климат" - от 1 до 31 декември
* Мярка 11 "Биологично земеделие" - от 1 до 31 декември

Освен това, отворени са следните приеми за инвестиции в земеделието:

* Изграждане на центрове за съхранение на плодове и зеленчуци - до 22 декември
* Инвестиции в технологична и екологична модернизация - до 20 декември

За някои от интервенциите и мерките има и допълнителни срокове за изпълнение на задължения, които земеделските стопани трябва да спазват.

Facebook коментари