Петък, 01 Декември 2023 г.

Премиерът Бойко Борисов ще посети в неделя Дулово

Премиерът Бойко Борисов и министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова официално ще открият рехабилитираните пътища Ситово - Дулово и Главиница – Зафирово, област Силистра, два участъка от пътя Търговище–Тутракан и отсечка от пътя Разград–Исперих, съобщиха от правителствената пресслужба. Събитията ще се проведат в неделя, 25 септември 2011 г.
Стойността на ремонтните дейности на пътя Ситово - Дулово ( ЛОТ 4) е 10 282 640 лв. Общата дължина на рехабилитирания участък е 29,07 км., а изпълнител на обекта е ,,Инжстройинженеринг" ЕООД Варна. При изпълнение на проекта е изградена допълнителна лента на кръстовище, възстановени са хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация за осигуряване безопасността на движението, подменена е съществуваща стоманена предпазна ограда с нова, усилена и реконструирана е пътната настилка.
За рехабилитацията на ЛОТ 3, път Главиница – Зафирово (13,9 км.), са осигурени средства в размер на 5 556 601 лв. Изпълнител на ремонтните дейности е ,,Пътища и мостове" ЕООД. Обновената отсечка е подход за обслужване на вътрешнорегионалния и международен товарен трафик към пристанище Малък Преславец и ГКПП Силистра. Пътната отсечка благоприятства туристическия поток към природен резерват "Малък Преславец", средновековна крепост в местността "Ташлъ махле" в с. Окорш и към множеството римски реликви. По проекта е изградена нова настилка и банкети, ремонтирани са съществуващите бетонови улеи и са положени нови бордюри. Също така са почистени и ремонтирани водостоците.
В неделя ще бъдат открити и три рехбилитирани отсечки, с обща дължина 18,035 км., от пътища Разград–Исперих и Търговище–Тутракан (ЛОТ 5). Общата стойност на проекта е 10 190 762 лв., а изпълнител е Сдружение ,,Тутракан-ТСВТ". В участъците не е извършван основен ремонт през последните 5 години. Рехабилитацията на трите отсечки ще осигури достъпа на туристите от страната и чужбина до археологическите, културните и природни обекти на територията на област Разград.
Всички обекти са реализирани по Първи етап на оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, като Европейският фонд за регионално развитие осигурява 85 % от средствата, а останалите 15 % са национално финансиране. Общата дължина на ремонтираните пътни участъци е 61 км., а средствата инвестирани в рехабилитационните дейности възлизат на 26 030 003 лв.

информация /www.focus-news.net

Facebook коментари