Вторник, 05 Март 2024 г.

Учителите от ОУ "Иван Вазов" в Силистра се обучават на ефективни методи за самоподготовка

На 29. 11. 2023г. в библиотечно-информационния център на ОУ "Иван Вазов" се проведе поредната вътрешноучилищна квалификация за учителите от групите за целодневна организация на учебната дейност. Гости бяха госпожа Р.Трендафилова, директор, и госпожа Н.Златева, заместник-директор.

Темата – "Ефективни методи, техники и стратегии за успешно учене в часовете за самоподготовка" – бе представена от старши учител Мариета Йорданова, която разясни стратегии за стимулиране на активното самостоятелно учене, за планиране и проследяване на ученето, за поддържане на концентрацията и мотивацията, техники за развитие на критическото мислене чрез четене и писане, както и ефективни форми на организация на класната стая.

С тяхното прилагане заниманията стават по-полезни и интересни, а учениците се подготвят за самостоятелно учене.

Facebook коментари